Philadelphia University - Library & Information Resources  .
 
نوع المصدر: كتاب
العنوان: Adab al-ghuraba (strangers' lore)
بيانات التأليف:
Abu Al-Faraj Ali Bin Hasan Al-Isfahani (Author), Ibrahim Al-Mumayiz (Translator),
بيانات النشر:
Irbid: Dar Al-Hilal
سنة النشر: 2001
رقم الإستدعاء: 810.95 ISF
بيانات النسخ:
● عدد النسخ الكلي: 1